שבתות וחגים

27 נובמבר 2022
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
אוקטובר
אוקטובר
1
Yom HaAliyah School Observance- שמירת בית הספר ליום העליה
2
3
4
הדלקת הנרות : 16:12
5
Lech-Lecha- לך־לך
הבלדה : 17:24
6
Yitzhak Rabin Memorial Day- יום הזכרון ליצחק רבין
7
8
9
10
11
הדלקת הנרות : 16:7
12
Vayera- וירא
הבלדה : 17:20
13
14
15
16
17
18
הדלקת הנרות : 16:3
19
Chayei Sara- חיי שרה
הבלדה : 17:16
20
21
22
23
Sigd- סיגד
24
Rosh Chodesh Kislev- ראש חודש כסלו
25
Rosh Chodesh Kislev- ראש חודש כסלו
הדלקת הנרות : 16:0
26
Toldot- תולדות
הבלדה : 17:14
27
28
29
30
Ben-Gurion Day- יום בן־גוריון
דצמבר
דצמבר
דצמבר
הצג ארועים מכל הקטגוריות


Copyright © 2022  Your Joomla! Site Tous droits réservés

mail